kontakt@rightpower.sk +421 902 111 133 - Magyarul is kommunikálunk

Letölthető

Minden RIGHT POWER dokumentum és nyomtatvány szépen elrendezve megtalálható a villamos energia, a gáz, a jogszabályok és az archívumok szakaszában.

documentIcon

Obchodné podmienky dodávky elektriny pre domácnosť

documentIcon

Cenové rozhodnutie ÚRSO pre zraniteľných odberateľov

documentIcon

Cenník doplnkových služieb spoločnosti RIGHT POWER, elektrina, platný od 1.3.2020

documentIcon

Cenník elektrina domácnosť, platný od 1.12.2020

documentIcon

Obchodné podmienky k zmluve o združenej dodávke elektriny, od 1.4.2020

documentIcon

Cenník elektrickej energie pre oprávnených odberateľov kat. B, platný od 1.1.2021

documentIcon

Cenník elektrickej energie pre oprávnených odberateľov kat. C, platný od 1.1.2021

documentIcon

Cenník elektriny pre malý podnik do 30 MWh, platný od 1.12.2020

documentIcon

Obchodné podmienky k zmluve o združenej dodávke elektriny nad 30 MWh, od 1.1.2020

documentIcon

Cenník doplnkových služieb RP pre plyn 2018

documentIcon

Rozhodnutie ÚRSO pre zraniteľných odberateľov na dodávku plynu pre domácnosti a malé podniky 2021

documentIcon

Rozhodnutie ÚRSO tarify za distribúciu plynu, od 26.6.2019

documentIcon

Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy

documentIcon

Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete, plyn

documentIcon

Rozhodnutie ÚRSO tarify plyn 2018

documentIcon

Rozhodnutie ÚRSO tarify MDS východ, od 1.1.2018 do 31.12.2021

documentIcon

Rozhodnutie ÚRSO tarify MDS pre ZSD, od 13.3.2019

documentIcon

Rozhodnutie ÚRSO tarify MDS pre SSD, zmena od 12.3.2019

documentIcon

Rozhodnutie ÚRSO tarify MDS pre SSD, od 1.1.2018 do 31.12.2021

documentIcon

Rozhodnutie ÚRSO o schválení obchodných podmienok pre RP, plyn

documentIcon

Rozhodnutie ÚRSO o schválení obchodných podmienok pre malé podniky RP, elektrina

documentIcon

Rozhodnutie ÚRSO o schválení obchodných podmienkach pre RP, elektrina

documentIcon

Rozhodnutie ÚRSO na prevádzkový poriadok

documentIcon

Rozhodnutie ÚRSO na povolenie na predmet podnikania plynárenstvo

documentIcon

Rozhodnutie ÚRSO na povolenie na predmet podnikania elektroenergetika

documentIcon

Cenník doplnkových služieb RP, elektrina 2018

documentIcon

Cenník doplnkových služieb RP, elektrina 2019

documentIcon

Cenník elektriny pre domácnosť, platný od 1.9.2020

documentIcon

Cenník elektriny pre domácnosť, platný od 21.7.2020

documentIcon

Cenník elektriny pre malý podnik, od 17.6.2020

documentIcon

Cenník elektriny pre oprávnených odberateľov kat.B

documentIcon

Cenník elektriny pre zraniteľných odberateľov, platný od 29.11.2019

documentIcon

Cenové rozhodnutie pre dodávky elektriny pre ZO, platný od 17.06.2020

documentIcon

Obchodné podmienky k zmluve o združenej dodávke elektriny, 2016

shape