O spoločnosti |
shape

Náš tím:

title

Ing. Michael Landau

Predseda predstavenstva

michael.landau@rightpower.com
title

Maroš Choma, MBA

Člen predstavenstva

maros.chroma@rightpower.com
title

Ing . Tomaš Rolník

Člen predstavenstva

tomas.rolnik@rightpower.com
title

Tomáš Bělina, MSc

Člen predstavenstva

tomas.belina@rightpower.com
shape

História spoločnosti

RIGHT POWER, a.s., vznikla v roku 2006 a jej hlavným poslaním bolo vybudovať stabilnú skupinu firiem podnikajúcich v energetike v Českej a Slovenskej republike.

Postupnými krokmi sa v priebehu tohoto obdobia prepracovala od veľkoobchodu a poradenstva k výrobe elektriny a tepla a k dodávkam týchto komodít koncovým zákazníkom. Aktuálne okrem dodávania energií pomáhame firmám a organizáciam v budovaní ich portfólia s energiami a obchodujeme so zárukami pôvodu.

shape
shape